أنواع الحساب

 • Commission per lot
 • Spread

 • Withdrawal
  Process (Up to)
 • Robot Enabled
 • Leverage
 • Stocks, Indices, Energies
 • Gold
 • EUR / USD
 • GBP / USD
 • USD / JPY
 • 24/5 Support
 • Assets Amount
 • Education Course
 • Dedicated Account Manager

Beginner

1000USD

Min. Deposit

 • 7 business days
 • 1:100
 • $15 Per lot
 • 0.57
 • 3
 • 4.3
 • 3.8
 • 130
 • 50%

Silver

5000USD

Min. Deposit

 • 5 business days
 • up to 1:500
 • $10 Per lot
 • 0.44
 • 2.5
 • 3.1
 • 2.6
 • 165
 • 60%

Gold

15000USD

Min. Deposit

 • 3 business days
 • up to 1:500
 • $8 Per lot
 • 0.36
 • 2
 • 2.6
 • 2.1
 • 192
 • 80%

VIP

50000USD

Min. Deposit

 • 2 business days
 • up to 1:500
 • $5 Per lot
 • 0.32
 • 1.5
 • 2.1
 • 1.6
 • 228
 • 100%

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial